CCTV.com  中文 | English | Español | Français
Olympics  中文 | Español | Français
首页 > 奥林匹克频道 >  Content

Tianjin Post

Updated:2008-06-03 15:38 | Source:

    4 Huayuan Lu, Heping District, Tianjin Postcode: 300041

    022-27121000

    http://www.183tj.com.cn/ (Chinese)

    Jiefang Beilu Branch

    Add: 153 Jiefang Beilu, Heping District, Tianjin

    Tel: 23305980

     

    Tianjin Railway Station Branch

    Add: 86 Haihe Donglu, Hedong District, Tianjin

    Tel: 022-24013075

 

    Shizilin Dajie Branch

    Add: 280 Shizilin Dajie, Hebei District, Tianjin

    Tel: 022-26299015

 

    Donglou Branch

    Add: 656 Dagu Lu, Hexi District, Tianjin

    Tel: 022-28332941

 

    Dingzigu Branch

    Add: 27 Erhao Lu, Dingzigu, Hongqiao District, Tianjin

    Tel: 022-86521832

 

    Hongqi Lu Branch

    Add: 2 Jinning Dao, Hongqi Lu, Nankai District, Tianjin

    Tel: 022-23685895

 

    Huanghai Lu Branch

    Add: 188 Huanghai Lu, Economic & Technological Development Zone, Tianjin

    Tel: 022-25290295

Editor : Zhu Xinrui

Opening ceremony of Beijing Olympics